Bank Holidays

2022

  • Monday 3rd January 2022
  • Friday 15th April 2022 (Good Friday)
  • Monday 18th April 2022 (Easter Monday)
  • Monday 2nd May 2022 (May Bankholiday)
  • Thursday 2nd June (Queens Jubilee)
  • Monday 29th August 2022 (August Bank Holiday)
  • Monday 26th December 2022 (Christmas Day Bank Holiday)
  • Tuesday 27th December 2022 (Boxing Day Bank Holiday)